Regulamin sklepu (PRZED 25.12.2014)

 

Sklep Internetowy firmy JUVENTAS działający pod adresem www.juventas.pl, prowadzony jest przez JUVENTAS Bogusław Ziółkowski z siedzibą w Sanoku, ul. Jana Stapińskiego 2; NIP: 6631799694, REGON: 260108888.

1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.

2a. W celu złożenia zamówienia można również skontaktować się z biurem drogą mailową, telefoniczną lub przez fax.

3. Realizacja zamówienia przez Internet następuje, gdy do sklepu dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

4. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:
- w przypadku stołów składanych, kosmetyków, produktów jednorazowych - 3 dni robocze od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia
- w przypadku reszty asortymentu – do 14 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia.

5. Zamówienie będzie przyjęte do realizacji przed uprzednim uzgodnieniu sposobu uiszczenia należności za towar oraz ustaleniu kosztów i sposobu dostarczenia produktu do klienta.

6. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

7. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

9. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

10. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:

- przy odbiorze: należność pobiera kurier lub poczta polska,
- przelewem bankowym na konto sklepu.

11. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej "Siódemka". "RABEN" oraz Poczty polskiej.

12. W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

13. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

14. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

15. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym firmy JUVENTAS, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).
a) Klient zawierający umowę wyraża zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Juventas danych osobowych zawartych w zamówieniu tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883.
b) Zgromadzone dane osobowe w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim.
c) Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.
d) Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji mogą być przetwarzane w celach marketingowych w rozumieniu art. 7 ust. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
e) Dane kontaktowe Klienta mogą być wykorzystywane do przesyłania przez sklep informacji handlowych drogą elektroniczną, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

16. Zwrot towaru. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie został wykonany na zamówienie klienta, nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

17. Reklamacje na towary marki JUVENTAS. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fabryczne powinien poinformować firmę JUVENTAS Bogusław Ziółkowski o zaistniałej sytuacji oraz odesłać produkt na adres JUVENTAS Bogusław Ziółkowski ul. Jana Stapińskiego 2, 38-500 Sanok, po uprzednim kontakcie z firmą i ustaleniu sposobu wysyłki towaru reklamowanego. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego ponosi sprzedawca. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis przyczyny reklamacji. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.
 
18. Reklamacje na towary marki innej niż JUVENTAS. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fabryczne powinien skontaktować się telefonicznie lub mailowo z JUVENTAS Bogusław Ziółkowski, ul. Jana Stapińskiego 2, 38-500 Sanok w celu uzgodnienia dalszej procedury reklamacyjnej. Dla towarów marki innej niż JUVENTAS obowiązuje regulamin producenta danego wyrobu. Regulamin dostępny na żądanie w firmie JUVENTAS Bogusław Ziółkowski.

Załącznik nr 1 do Regulaminu:
Klient wraża zgodę firmie JUVENTAS na przetwarzanie danych osobowych - podawanych podczas rejestracji - w celach marketingowych w rozumieniu art. 7 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883).

Załącznik nr 2 do Regulaminu:
Klient w związku ze świadczeniem przez firmę JUVENTAS usług drogą elektroniczną, przez udostępnienie firmie identyfikującego go adresu elektronicznego, wyraża zgodę na przesyłanie przez JUVENTAS, za pomocą poczty elektronicznej, skierowanej do Klienta informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1024 z późn. zm.)

2014-01-25 Home
Porównaj
Kontynuuj zakupy Porównaj

został dodany do listy życzeń

Kontynuuj zakupy Moje listy życzeń