Budowa hali produkcyjno - magazynowej

27.07.2018 

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez Ziółkowski Bogusław Juventas, Srogów Górny 172, 38-507 Jurowce informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „Budowa hali produkcyjno - magazynowej” realizowanego w związku z projektem pn. „Budowa hali produkcyjno - magazynowej i zakup maszyn szansą na rozwój i wzrost konkurencyjności firmy Ziółkowski Bogusław Juventas” wybrana została oferta Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowo Usługowego "EUROTERM - SYSTEM" Krzysztof Lasek, 36-206 Humniska 387 A, NIP: 6861527930. Cena - 552 590,12 zł netto (słownie: pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych 12/100).

W wyniku postępowania wpłynęła tylko jedna oferta - firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo Usługowe "EUROTERM - SYSTEM" Krzysztof Lasek, 36-206 Humniska 387 A.


07.07.2018 

Ziółkowski Bogusław Juventas zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.: „Budowa hali produkcyjno - magazynowej” realizowanego w związku z projektem pn. „Budowa hali produkcyjno - magazynowej i zakup maszyn szansą na rozwój i wzrost konkurencyjności firmy Ziółkowski Bogusław Juventas” współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”


Zapytanie ofertowe.doc
Załącznik nr 1 Formularz oferty.doc
Załącznik nr 2 Wzór umowy.doc
Zał nr 3a branża budowlana.pdf
Zał nr 3b branża sanitarna instalacja wod. kanalizacyjna, instalacja c.o..pdf
Zał nr 3c branża sanitarna instalacja solarna.pdf
Zał nr 3d branża elektryczna instalacja elektryczna.pdf

 

25.06.2018

W toku postępowania wpłynęła 1 oferta cenowa, która spełniła warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert. Z powodu trudności Wnioskodawcy w przedłożeniu wymaganych dokumentów (zgodnie z pkt XIV Zapytania ofertowego) niezbędnych do podpisania umowy Wnioskodawca zdecydował o odrzuceniu oferty.

05.06.2018

Ziółkowski Bogusław Juventas zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.: „Budowa hali produkcyjno - magazynowej” realizowanego w związku z projektem pn. „Budowa hali produkcyjno - magazynowej i zakup maszyn szansą na rozwój i wzrost konkurencyjności firmy Ziółkowski Bogusław Juventas” współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”


Zapytanie ofertowe.doc
Załącznik nr 1 Formularz oferty.doc
Załącznik nr 2 Wzór umowy.doc
Zał nr 3a branża budowlana.pdf
Zał nr 3b branża sanitarna instalacja wod. kanalizacyjna, instalacja c.o..pdf
Zał nr 3c branża sanitarna instalacja solarna.pdf
Zał nr 3d branża elektryczna instalacja elektryczna.pdf
2018-08-29 Projekty Unijne
Porównaj
Kontynuuj zakupy Porównaj

został dodany do listy życzeń

Kontynuuj zakupy Moje listy życzeń